اثرات همه گیری مهاجرت (از اثرات جهانی شدن) بر کشورهای توسعه یافته

اثرات همه گیری مهاجرت (از اثرات جهانی شدن) بر کشورهای توسعه یافته 70727072 مشاهده

اثر جهانی شدن و بیان تئوری‌های اقتصاد کلان همراه با بررسی موضاعاتی چون تاثیر جهانی شدن بر مهاجرت نیروی کار، تغییر هرم جمعیتی در کشورهای توسعه‌یافته، تغییر در تقاضای نیروی کار، ایجاد گرایش‌های متناقض در تقاضای نیروی کار و مهاجرت
اعتراض جمعی از دانشجویان علوم پزشکی مقابل وزارت بهداشت

اعتراض جمعی از دانشجویان علوم پزشکی مقابل وزارت بهداشت 67986798 مشاهده

جمعی از دانشجويان داروسازی در اعتراض به نحوه‌ی برگزاری آزمون ارزشیابی دانش‌آموختگان داروسازی خارج ازکشور، مقابل وزارت بهداشت با رعايت فاصله گذاري اجتماعي تجمع کردند.
اثرات جمعیت مهاجران ایرانی خارج از کشور بر سیاست‌های جمهوری اسلامی

اثرات جمعیت مهاجران ایرانی خارج از کشور بر سیاست‌های جمهوری اسلامی 92369236 مشاهده

بررسی اثرات جمعیت مهاجران ایرانی خارج از کشور بر سیاست‌های جمهوری اسلامی؛ به خصوص در آمریکا
تحلیل دیدگاه‌های مختلف و بین رشته‌ای پیرامون مهاجرت

تحلیل دیدگاه‌های مختلف و بین رشته‌ای پیرامون مهاجرت 1586815868 مشاهده

بررسی دیدگاه‌های مرتبط با رشته‌های مختلف، پیرامون مسئله مهاجرت بین‌‌المللی؛ این تحلیل به ما کمک خواهد کرد که ابعاد مختلف این پدیده را در روندهای مختلف معاصر بهتر درک کنیم.
برخی تجربیات و اقدامات در اداره امور نخبگان و متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور

برخی تجربیات و اقدامات در اداره امور نخبگان و متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور 2343123431 مشاهده

معرفی برخی اقدامات انجام شده در راستای نگهداشت نخبگان ایرانی و بهره‌مندی از نخبگان خارج از کشور
تعامل و تقابل فرهنگ و نخبگان

تعامل و تقابل فرهنگ و نخبگان 2018820188 مشاهده

نقش نخبگان در بررسی یکی از ابعاد مهم توسعه، یعنی توسعه فرهنگی و چگونگی تسهیل آن
مسئله جنسیت در مهاجرت

مسئله جنسیت در مهاجرت 1204612046 مشاهده

بررسی علل مهاجرت به تفکیک زنان و مردان مهاجر
در جست‌وجوی هزینه‌ی از دست رفته

در جست‌وجوی هزینه‌ی از دست رفته 2245522455 مشاهده

بررسی عمده‌ترین عواملی که می‌تواند به عنوان جبران‌کننده اثر منفی مهاجرت نخبگان بیان کرد.