تحلیل دیدگاه‌های مختلف و بین رشته‌ای پیرامون مهاجرت

تحلیل دیدگاه‌های مختلف و بین رشته‌ای پیرامون مهاجرت 73597359 مشاهده

بررسی دیدگاه‌های مرتبط با رشته‌های مختلف، پیرامون مسئله مهاجرت بین‌‌المللی؛ این تحلیل به ما کمک خواهد کرد که ابعاد مختلف این پدیده را در روندهای مختلف معاصر بهتر درک کنیم.
تجربه تحصیل در دانشگاه‌های چین

تجربه تحصیل در دانشگاه‌های چین 71827182 مشاهده

تجربه جناب آقای علی طالبی، فارغ التحصیل رشته‌ی آموزش زبان چینی در شهر پکن، چین
برخی تجربیات و اقدامات در اداره امور نخبگان و متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور

برخی تجربیات و اقدامات در اداره امور نخبگان و متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور 1120311203 مشاهده

معرفی برخی اقدامات انجام شده در راستای نگهداشت نخبگان ایرانی و بهره‌مندی از نخبگان خارج از کشور
تعامل و تقابل فرهنگ و نخبگان

تعامل و تقابل فرهنگ و نخبگان 97009700 مشاهده

نقش نخبگان در بررسی یکی از ابعاد مهم توسعه، یعنی توسعه فرهنگی و چگونگی تسهیل آن
چرخش نخبگان؛ از رویا تا واقعیت

چرخش نخبگان؛ از رویا تا واقعیت 81148114 مشاهده

آشنایی با یک مفهوم متفاوت به نام ((چرخش نخبگان)) و بررسی ادبیات پیرامون این موضوع را بررسی؛ و در انتها مروری بر وضعیت فعلی مهاجرت و بازگشت نخبگان کشورمان.
مسئله جنسیت در مهاجرت

مسئله جنسیت در مهاجرت 93629362 مشاهده

بررسی علل مهاجرت به تفکیک زنان و مردان مهاجر
توده‌ای شدن آموزش عالی به چه معناست و چه تاثیری بر فرار مغزها دارد؟

توده‌ای شدن آموزش عالی به چه معناست و چه تاثیری بر فرار مغزها دارد؟ 1227812278 مشاهده

آموزش توده ای چیست؟ و دلایل اهمیت آن در مطالعه مهاجرت نخبگان چیست؟
در جست‌وجوی هزینه‌ی از دست رفته

در جست‌وجوی هزینه‌ی از دست رفته 1219012190 مشاهده

بررسی عمده‌ترین عواملی که می‌تواند به عنوان جبران‌کننده اثر منفی مهاجرت نخبگان بیان کرد.